Hoewel aan alle pagina’s van de website van Luchtvaart Oost-Nederland de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Luchtvaart Oost-Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u deze dan bij ons melden?

Links naar en content van derden vallen in principe buiten de controle door Luchtvaart Oost-Nederland. Luchtvaart Oost-Nederland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de pagina’s en content van derden en de privacybescherming daarvan daaronder begrepen.

Overname van artikelen, foto’s/video’s, audiofragmenten, kopiëren van (delen van) de website is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Luchtvaart Oost-Nederland en bij gebruik dient de volledige bron en het copyright vermeld te worden (Luchtvaart Oost-Nederland).

 

Social media

U kunt geen rechten ontlenen aan berichten die door Luchtvaart Oost-Nederland via social media zijn verstrekt. Luchtvaart Oost-Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze gedeelde berichten. Stuurt u een bericht via social media aan Luchtvaart Oost-Nederland, weet dan dat dit bericht kan worden gedeeld.

 

E-mail

De inhoud van een door ons verstuurd e-mailbericht (inclusief bijlagen) is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Luchtvaart Oost-Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

 

Audiofragmenten en foto’s/video’s

Het beeldmateriaal gemaakt door Luchtvaart Oost-Nederland is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder toestemming worden gebruikt. Luchtvaart Oost-Nederland heeft in redelijkheid getracht alle maatregelen te treffen om geen inbreuk te maken op auteurs- of beeldrechten van derden. Als u van mening bent dat Luchtvaart Oost-Nederland het auteursrecht of andere rechten heeft geschonden wordt u verzocht ons dit per email te melden zodat we deze fout kunnen corrigeren.
 

Cookies op de website

Op luchtvaartoostnederland.nl gebruiken we functionele cookies en analyserende cookies.

De functionele cookies zijn nodig om onze website te kunnen gebruiken.

De analyserende cookies zijn nodig om onze bezoekersstatistieken bij te houden. We maken gebruik van Google Analytics en Jetpack. Dit systeem houdt bij welke pagina’s onze bezoekers bekijken, waar zij vandaan komen en op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken en nog veel meer. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze site hierop te optimaliseren. Zo wordt onze website beter toegankelijk.

 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Deze disclaimer kun je regelmatig raadplegen, zodat je van de laatste wijzigingen op de hoogte bent.

 
 
Luchtvaart Oost-Nederland is geen instantie van de overheid.
Copyright © 2014/2022 Luchtvaart Oost Nederland - Alle rechten voorbehouden.